Referencie 


Z našich referencií vyberáme nasledovné:

Kolo s.r.o. , Bratislava

ŽP EKO QELET a.s , Martin

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

FABA s.r.o. , Banská Štiavnica

ARGUSS , Bratislava

MED-ART s.r.o. , Nitra

PILEXIM s.r.o. , Senec

STIFT GmbH, Karnabrunn, Rakúsko

DECODOM s.r.o., Topolčany

MONDI SCP a.s. , Ružomberok

REO s.r.o. , Košice

VK INDUSTRIE s.r.o., Sokolov, Česko

DOMAT B.V. , Schiedam, Holandsko

ENZO-VERONIKA-VES a.s. , Dežerice

SPEKTRA a.s., Bratislava

Novokov s.r.o. , Nové Mesto n/Váhom

Zberné Suroviny a.s., Žilina

AGRA s.r.o. , Martin

METAL-BDF s.r.o , Trnava